Hotline 0983.73.83.27 - 090.75.71.022

Posts Tagged ‘stone Ball’

Tượng nghệ thuật – Sculpture

Posted on: March 2nd, 2023 by Công ty Hữu Thiên 1 Comment
     
Tượng nghệ thuật   Tượng nghệ thuật   Tượng nghệ thuật   Quả cầu đá
Sculpture   Sculpture   Sculpture   Stone Ball
Mã sp: A221   Mã sp: A222   Mã sp: A223   Mã sp: A224
Size: 45x55x110   Size: 29x13x75   Size: 47x14x104   Size: Ø19
NL: Marble   NL: Marble   NL: Marble   NL: Marble
Giá: Liên hệ   Giá: Liên hệ   Giá: Liên hệ   Giá: Liên hệ
             
           
Quả cầu đá            
Stone Ball            
Mã sp: A225            
Size: Ø17            
NL: Marble            
Giá: Liên hệ